Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör omsorg. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Utskottet för omsorg och vuxenfrågor förbereder ärenden och ansvarar för frågor inom följande områden:

  • socialtjänstfrågor som regleras i socialtjänstlagen (SOL) 
  • den kommunala hälso- och sjukvården som regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
  • stöd och service till funktionshindrade som regleras i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 
  • flyktingmottagning som regleras i lagen om mottagande av asylsökande 
  • särskilda insatser i arbetsmarknadsåtgärder

Utskottet för omsorg är ett av kommunstyrelsens utskott som förbereder och beslutar i olika ärenden. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut. Utskotten består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Förvaltningen

Det dagliga arbetet, ledning och administration inom utskottets ansvarsområde organiseras och genomförs av sektor omsorg och vuxenfrågor.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre