Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för kommunal samhällsutveckling till exempel inom områden som renhållning, kommunal mark, näringsliv och kultur. En del ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Utskottet för samhällsutveckling förbereder ärenden och ansvarar för frågor inom följande områden

  • hamnar, vatten, renhållning och energiplanering
  • plan och markfrågor
  • kommunens fastigheter inklusive kost och städverksamhet
  • trafik och kollektivtrafik
  • kultur, fritid, föreningsbidrag och musikskola
  • alkoholtillstånd

Utskottet för samhällsutveckling är ett av kommunstyrelsens utskott som förbereder och beslutar i olika ärenden. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut. Utskotten består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Förvaltningen

Det dagliga arbetet, ledning och administration inom utskottets ansvarsområde organiseras och genomförs av sektor samhällsutveckling.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre