Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Kommunala pensionärs- och handikapprådet

I rådet träffas företrädare för pensionärers och funktionsvarierades organisationer samt kommunpolitiker.

Pensionärer och funktionsvarierade ges genom sina representanter möjlighet att lämna synpunkter och förslag i frågor som är viktiga för dom.

Representanterna och kommunpolitikerna får också möjlighet att utbyta annan viktig information.

Brottsförebyggande råd

I vår kommun är Folkhälsorådet även Brottsförebyggande råd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre