Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Folkhälsorådet

Folkhälsoarbete handlar om att förbättra hälsan på lika villkor för alla. Forumet för våra folkhälsofrågor är folkhälsorådet, där politiker och tjänstemän ingår.

Vi ingår i ett samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden för att bedriva det gemensamma folkhälsoarbetet. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.

Generellt sett har vi en god folkhälsa i Sverige. Däremot är de sociala skillnaderna fortfarande tydliga. Hälsan har inte förbättrats i utsatta grupper på samma positiva sätt som för befolkningen i sin helhet.

Det nationella folkhälsopolitiska målet med folkhälsoarbetet är att förbättra hälsan för befolkningen. Det handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet i vår kommun sker till största del i ordinarie verksamhet med stöd av Folkhälsorådet. Under 2022 har Folkhälsorådet fokus på att skapa starta verksamhet för barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer, Klubb BUSA. Folkhälsorådet startar också upp mötesplatser för äldre och kommer att genomföra en seniormässa.

Folkhälsorådet arbetar också med att förstärka arbetet med barnkonventionen, våld i nära relationer, föräldrastöd, alkohol-och drogförebyggande insatser, psykisk hälsa och trygghetsarbetet. Folkhälsorådet kommer under året att dela ut folkhälsopris.

Folkhälsorådet

Forumet för våra folkhälsofrågor är folkhälsorådet, där politiker och ledande tjänstemän ingår.

Folkhälsoarbetet bygger på ett avtal vi har med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. Avtalet säger att folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå.

Återställ
Hjälp oss bli bättre