Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Stiftelse, Orustbostäder

Orustbostäder är en stiftelse och det är kommunfullmäktige som väljer stiftelsens ledamöter.

Stiftelsen Orustbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Stiftelsen Orustbostäder kan förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter samt tomträtter. Stiftelsen kan även bygga bostäder och affärslokaler med därtill hörande kollektiva lösningar.

Stiftelsen Orustbostäder äger och förvaltar cirka 850 lägenheter, 40 lokaler, samt garage och parkeringsplatser.

Stiftelsen styr sig själv och för frågor som rör stiftelsen vänder du dig till Orustbostäders VD eller styrelse. Stiftelsen är en del av koncernen Orust kommun redovisningsmässigt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre