Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ekonomi och budget

Vår budget är en plan över hur mycket pengar som kommer in och vad pengarna ska användas till.

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter.

Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Överstiger kostnaderna intäkterna uppstår ett underskott. Underskottet ska kommunen återställa inom de närmast följande tre åren.

Mål och inriktning

Kommunfullmäktige beslutar om flerårsplan med mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Flerårsplanen beskriver vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv.

Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget med mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs efter de mål som fullmäktige beslutat.

De avgiftsfinansierade verksamheterna vattenverk, renhållningsverk och kommunfastigheter ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Avgifter och taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
30-dagarsregeln.pdfPdf, 24.2 kB. 24.2 kB 2020-11-02 10.57
Bygglov - taxa.pdfPdf, 219.7 kB. 219.7 kB 2021-01-07 08.18
Bygglovstaxa - regler.pdfPdf, 99.3 kB. 99.3 kB 2021-01-07 11.21
Framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal - taxa.pdfPdf, 57.4 kB. 57.4 kB 2020-12-29 15.52
Hamn- och båtplats - taxa.pdfPdf, 230.3 kB. 230.3 kB 2020-12-29 15.49
Husbilsparkering - taxa.pdfPdf, 61.6 kB. 61.6 kB 2017-03-16 10.11
Kopiering - taxa.pdfPdf, 57.8 kB. 57.8 kB 2020-04-16 13.32
Parkering - taxa.pdfPdf, 148.5 kB. 148.5 kB 2020-12-29 14.21
Prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet - taxa.pdfPdf, 116.4 kB. 116.4 kB 2019-12-17 10.01
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (bilaga 1) - taxa.pdfPdf, 98.7 kB. 98.7 kB 2020-12-29 15.30
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (bilaga 2) - taxa.pdfPdf, 307.3 kB. 307.3 kB 2021-01-14 13.19
Renhållning - taxa.pdfPdf, 114.1 kB. 114.1 kB 2021-02-01 14.57
Räddningstjänster - taxa.pdfPdf, 220.3 kB. 220.3 kB 2017-03-08 11.36
Slamsugning - taxa.pdfPdf, 80.6 kB. 80.6 kB 2020-12-29 15.45
Sotning - taxa.pdfPdf, 97.9 kB. 97.9 kB 2021-05-11 14.31
Tillsyn över handel med receptfria läkemedel - taxa.pdfPdf, 87.6 kB. 87.6 kB 2019-02-25 11.33
Återvinningscentral och verksamhetsavfall - taxa.pdfPdf, 135.5 kB. 135.5 kB 2020-12-29 15.59
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen- avgifter.pdfPdf, 104.5 kB. 104.5 kB 2019-05-23 13.21
Arrende av mark- och vattenområden för sjöbodar och bryggor - avgifter.pdfPdf, 41.3 kB. 41.3 kB 2013-09-05 15.23
Biblioteksverksamhet - avgifter.pdfPdf, 16.4 kB. 16.4 kB 2017-06-28 09.48
Deltagande i breddlägerverksamhet - avgifter.pdfPdf, 20.2 kB. 20.2 kB 2013-09-05 15.23
Felparkering - avgifter.pdfPdf, 12.6 kB. 12.6 kB 2016-05-17 14.53
Hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner - avgifter.pdfPdf, 56.4 kB. 56.4 kB 2013-09-05 15.23
Hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner (bilaga) - avgifter.pdfPdf, 104.2 kB. 104.2 kB 2013-09-05 15.23
Hyra av idrotts- och samlingslokaler - avgifter.pdfPdf, 107.7 kB. 107.7 kB 2019-02-21 13.06
Kommunala musikskolan - avgifter.pdfPdf, 29.8 kB. 29.8 kB 2016-05-17 14.56
Kombinerade bil- och båttrailerparkeringar - avgift.pdfPdf, 35.4 kB. 35.4 kB 2020-05-22 12.53
Matkostnad inom dagverksamheten - avgifter.pdfPdf, 23.7 kB. 23.7 kB 2019-12-19 15.26
Pedagogisk lunch i grundskolan - avgifter.pdfPdf, 24.1 kB. 24.1 kB 2013-09-05 15.23
Planarbete - avgifter.pdfPdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2021-01-04 16.05
Servitut för bergvärme - avgifter.pdfPdf, 37.8 kB. 37.8 kB 2013-09-05 15.23
Särskild prövning eller fyllnadsprövning inom det offentliga skolväsendet - avgifter.pdfPdf, 20.7 kB. 20.7 kB 2013-09-05 15.23
Tillsyn för försäljning av nikotinläkemedel - avgifter.pdfPdf, 22.2 kB. 22.2 kB 2013-09-05 15.23
Tomtpris för industrimark.pdfPdf, 68.7 kB. 68.7 kB 2019-01-03 08.13
Tomtpriser för industrimark samt avsteg från bestämmelser för fördelning av sjöbodar (20 st) på Käringön.pdfPdf, 21.7 kB. 21.7 kB 2013-09-05 15.23
Tomtpriser (inkl. industritomt) inom Nösunds samhälle.pdfPdf, 21.2 kB. 21.2 kB 2013-09-05 15.23
Transporttillstånd - avgifter.pdfPdf, 25.9 kB. 25.9 kB 2019-08-02 11.28
Upplåtelse av jordbruksarrende, arrende för mast och teknikbod och arrende för vindkraft - avgifter.pdfPdf, 232.8 kB. 232.8 kB 2018-01-08 10.05
Uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar - avgifter.pdfPdf, 341.2 kB. 341.2 kB 2017-06-30 13.25
VA-taxa, för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - avgifter.pdfPdf, 342.3 kB. 342.3 kB 2020-12-29 15.56
Överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön - avgifter.pdfPdf, 105.7 kB. 105.7 kB 2019-01-21 09.58
Återställ
Hjälp oss bli bättre