Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Årsredovisning 2017

Kommunens resultat blev ett plus på 40 miljoner kronor. Det var 7,7 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet som var beräknat till plus 32,3 miljoner.

Nettokostnader 2017 graf med karta

Under 2017 fick kommunen in 901,7 miljoner kronor i skatt och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 87 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg (lila) och Lärande (grönt).

Resultat blev ett plus på 40 miljoner kronor

Nämndernas budgetöverskott blev sammanlagt plus 3,2 miljoner kronor. Dock redovisade omsorgen ett större underskott i budgeten på minus 12,6 miljoner kronor.

En fördjupad analys av omsorgens kostnader genomfördes och en handlingsplan har tagits fram med åtgärder, kostnadssänkningar och effektiviseringar. Pensionskostnaderna blev högre än budgeterat. De planerade intäkterna från servituts- och friköpslösningar skjuts på framtiden. Skatteintäkter och bidrag blev högre än budgeterat och de finansiella kostnaderna minskade.

Investeringarna för 2017 blev 86,2 miljoner kronor. Det är lägre än den budgeterade nivån på 170,3 miljoner. Avvikelsen beror i första hand på att investeringar har flyttats fram eller uteblivit. Bland kommunens större investeringar kan nämnas vatten- och avloppsledningar i Kungsviken, ombyggnation av kommunhuset, byte av tak på Ängås skola samt åtgärder mot översvämning i Henåns hamn.

Under 2017 sänktes låneskulden genom amortering. Det kunde göras tack vara det goda resultatet och färre investeringar än planerat. Måluppfyllelsen var god för såväl finansiella mål som mål för verksamheten.  

Resultatet för koncernen uppgick till plus 45,4 miljoner kronor. I koncernen ingår kommunen och Stiftelsen Orustbostäder. Stiftelsen redovisade ett positivt resultat på plus 5,4 miljoner kronor.

2017 kan sammanfattas som ett år av samverkan. Arbetet för en ny bro till Orust och en förbättrad väg 160 bedrevs i Nordvästsvenska initiativet. I projektet Ett enat Bohuslän arbetar kommuner, organisationer och näringsliv för att göra Bohuslän till världens mest attraktiva skärgårdsdestination. Näringslivsrådet är en samverkan mellan lokala näringslivet och kommunen, medborgarlöfte är en samverkan med polisen för ett tryggare Orust.

Dessutom blev vi mycket stolta över vår andra plats i Lärarförbundets ranking, Bästa skolkommun i Sverige.

Detta är bara några exempel på allt det som hände 2017 och som du kan läsa om i årsredovisningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre