Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ställ frågor om budget

På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti ska budget för 2023 antas. Det finns som vanligt möjlighet för dig att ställa frågor om budgetförslagen.

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 29 juni.

Det finns fem oppositionsförslag som ska ställas mot det förslaget. Alla budgetförslag finns att läsa här och i kommunhusets reception.

Allmänhetens frågestund om budget

Kommunfullmäktiges ordförande kommer att läsa upp din fråga under allmänhetens frågestund och frågan kommer att besvaras. Du måste inte vara på plats för att få svar på din fråga utan kan följa webbsändning av sammanträdet hemifrån.

Skicka in din fråga i förväg

Sista dag för att skicka in frågor är den 13 augusti.

Du kan skicka in dina frågor genom formuläret nedan eller skriva ett brev till oss till följande adress.
Orust kommun
Ekonomienheten
473 80 Henån

Ställ frågor om Budget 2023 med plan för 2024 och 2025


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)

KontaktuppgifterDina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre