Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Uppföljning och prognos

Uppföljning och prognos av kommunens verksamhet görs fyra gånger om året.

Prognosrapporter upprättas efter februari och oktober månads utgång med en resultatprognos för helåret.

Delårsrapporter upprättas efter april och augusti månads utgång. Delårsrapporterna innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen efter fyra respektive åtta månader inklusive en resultatprognos för helåret.

I rapporterna görs även en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för verksamheterna som kommunfullmäktige lagt fast för året.

Återställ
Hjälp oss bli bättre