Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Så här används din skatt

Som Orustbo betalade du 22,86 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2021. Undrar du hur vi använde dina skattepengar?

Nettokostnader i en graf.

Under 2021 fick vi in 1 018 miljoner kronor i skatt och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 85 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg (lila) och Lärande (grönt).

Den kommunala skatten gav cirka 804 miljoner kronor till budgeten.

Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift. Intäkter från avgifter redovisas inte i den här tabellen.

Fördelning av dina 22,86 kronor

Om du tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 715 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.

Exempel på fördelning av kommunal skatt 2021

Område

Andel av 100 kronor

Andel av din lön 25 000

Andel av din lön 35 000

Andel av din lön 45 000

Totalt

22,86

5 715

8 001

10 287

Äldreomsorg

5,70

1 426

1 997

2 567

Grundskola

5,16

1 290

1 806

2 323

Funktionshinder

2,74

684

958

1 231

Barnomsorg och fritids

2,69

673

942

1 211

Gymnasieskola

1,55

388

543

699

Individ- och familjeomsorg

1,52

380

533

685

Planering, miljö- och

hälsa, parkering, politisk verksamhet

1,31

328

459

591

Kultur och fritid

0,69

172

241

309

Räddningstjänst

0,42

104

145

187

Kommunal vuxenutbildning

0,29

72

101

129

Förändring pensionskostnader

0,28

70

99

127

Flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder

0,27

68

96

123

Finansnetto

0,12

31

43

56

Övrig verksamhet

0,07

18

26

33

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,04

9

13

17

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre