Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Så här används din skatt

Som Orustbo betalade du 23,61 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2018. Undrar du hur vi använde dina skattepengar? 

Nettokostnader graf med karta

Under 2018 fick vi in 932 miljoner kronor i skatt och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 88 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg (lila) och Lärande (grönt).

Den kommunala skatten gav cirka 791 miljoner kronor till budgeten.

Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift. Intäkter från avgifter redovisas inte i den här tabellen.

Fördelning av dina 23,61 kronor

Om du tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 903 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.

Exempel på fördelning av kommunal skatt 2018

Område

Andel av 100 kronor

Andel av din lön 25 000

Andel av din lön 35 000

Andel av din lön 45 000

Totalt

23,61 kronor

5 903

kronor

8 264

kronor

10 625

kronor

Äldreomsorg

5,99 kronor

1 479 kronor

2 096 kronor

2 695 kronor

Grundskola

5,29 kronor

1 323 kronor

1 852 kronor

2 381 kronor

Barnomsorg och fritids

3,03 kronor

758 kronor

1 061 kronor

1 364 kronor

Funktionshinder

2,68 kronor

669 kronor

937 kronor

1 205 kronor

Gymnasieskola

1,80 kronor

451 kronor

631 kronor

410 kronor

Individ- och familjeomsorg

1,74 kronor

435 kronor

609 kronor

783 kronor

Planering, miljö- och

hälsa, parkering, politisk verksamhet

0,91 kronor

228 kronor

319 kronor

410 kronor

Kultur och fritid

0,71 kronor

176 kronor

228 kronor

410 kronor

Kommunal vuxenutbildning

0,47 kronor

117 kronor

163 kronor

5,99 kronor

Flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder

0,42 kronor

105 kronor

147 kronor

189 kronor

Räddningstjänst

0,41 kronor

102 kronor

143 kronor

183 kronor

Förändring pensionskostnader

0,31 kronor

78 kronor

109 kronor

140 kronor

Övrig verksamhet

0,19 kronor

48 kronor

67 kronor

87 kronor

Finansnetto

0,14 kronor

34 kronor

47 kronor

61 kronor

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,06 kronor

15 kronor

20 kronor

26 kronor

Reavinst, förlust och

tomtförsäljning

0,53 kronor

132 kronor

185 kronor

238 kronor

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre