Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Så här används din skatt

Som Orustbo betalade du 23,53 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2019. Undrar du hur vi använde dina skattepengar? 

Nettokostnader graf med karta

Under 2019 fick vi in 791 miljoner kronor i skatt och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 88 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg (lila) och Lärande (grönt).

Den kommunala skatten gav cirka 791 miljoner kronor till budgeten.

Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift. Intäkter från avgifter redovisas inte i den här tabellen.

Fördelning av dina 23,35 kronor

Om du tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 840 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.

Exempel på fördelning av kommunal skatt 2019

Område

Andel av 100 kronor

Andel av din lön 25 000

Andel av din lön 35 000

Andel av din lön 45 000

Totalt

23,36 kronor

5 840

kronor

8 176

kronor

10 512

kronor

Äldreomsorg

5,93 kronor

1 481 kronor

2 074

kronor

2 356 kronor

Grundskola

5,24

kronor

1 309

kronor

1 833 kronor

2 356 kronor

Barnomsorg och fritids

2,86 kronor

716 kronor

1 002 kronor

1 289 kronor

Funktionshinder

2,73 kronor

682 kronor

955 kronor

1 227 kronor

Gymnasieskola

1,69 kronor

423 kronor

593 kronor

762 kronor

Individ- och familjeomsorg

1,65 kronor

412 kronor

677 kronor

742 kronor

Planering, miljö- och

hälsa, parkering, politisk verksamhet

1,15 kronor

287 kronor

402 kronor

517 kronor

Kultur och fritid

0,66 kronor

164 kronor

230 kronor

296 kronor

Kommunal vuxenutbildning

0,43 kronor

107 kronor

150 kronor

192 kronor

Flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder

0,24 kronor

60 kronor

84 kronor

108 kronor

Räddningstjänst

0,38 kronor

96 kronor

134

kronor

172 kronor

Förändring pensionskostnader

0,10 kronor

24 kronor

33 kronor

43 kronor

Övrig verksamhet

0,09 kronor

24 kronor

33 kronor

43 kronor

Finansnetto

0,13 kronor

34 kronor

47 kronor

60 kronor

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,06 kronor

16 kronor

22 kronor

28 kronor

Reavinst, förlust och

tomtförsäljning

0,02 kronor

5

kronor

8

kronor

10 kronor

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre