Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Näringsliv, statistik

Här hittar du statistik om antal företag, sysselsättning, pendling med mera.

Det finns många företag i kommunen och de finns inom många olika branscher. Vi har också en stor utpendling till arbetsplatser i våra grannkommuner. Även inpendlingen till Orust är ganska stor.

Företagsutveckling 2000-2014

År

Antal företag

2014

1 952

2012

1 905

2011

1 839

2010

1 781

2005

1 991*

2000

1 752*

* Inkluderat registrerade men ej verksamma företag

Näringslivsrelaterad statistik vid utgång av 2013

Sysselsättning inom Orust kommun

Urval

Antal sysselsatta

Kommuninvånare

3 942

Inpendlare

1 181

Totalt

5 123

Arbetstillfällen efter näringsgren 2015

Näringsgren

Antal

Detta jobbar

Orustborna med

Byggverksamhet

692

947

Energiförsörjning, miljöverksamhet

45

74

Fastighetsverksamhet

84

120

Finans- och försäkringsverksamhet

80

89

Företagstjänster

337

636

Handel

617

902

Hotell- och restaurangverksamhet

145

147

Information och kommunikation

37

115

Jordbruk, skogsbruk och fiske

252

242

Kulturella och personliga tjänster

179

253

Offentlig förvaltning och försvar

216

288

Okänd verksamhet

132

126

Tillverkning och utvinning

647

1 118

Transport och magasinering

285

421

Utbildning

535

691

Vård och omsorg; sociala tjänster

840

1 098

Samtliga näringsgrenar

5 123

7 267

Sysselsatta kommuninvånare

Arbetsplats

Antal sysselsatta

Inom kommun

3 942

Utpendlare

3 325

Totalt

7 267

 

Kommuner med flest inpendlare från Orust kommun 2015

Kommun

Antal

Stenungsund

950

Göteborg

840

Uddevalla

467

Tjörn

251

Kungälv

191

Kommuner med flest utpendlare till Orust kommun 2015

Kommun

Antal

Uddevalla

330

Stenungsund

181

Tjörn

175

Göteborg

156

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre