Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kallelser, handlingar och protokoll

Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll från våra olika politiska organ.

Om du klickar på någon rubrikerna nedanför kan du ta del av tidigare kallelser, handlingar och protokoll.

PDF-dokument

Alla dokument är PDF-dokument. För att läsa dessa behöver du ha ett program som läser den filtypen. Du kan använda programmet Adobe Reader som du kan ladda ner gratis.

Återställ
Kommunfullmäktige
Återställ
Kommunstyrelse
Återställ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Återställ
Utskott för lärande
Återställ
Utskott för omsorg
Återställ
Utskott för samhällsutveckling
Återställ
Miljö- och byggnadsnämnd
Återställ
Folkhälsorådet
Återställ
Överförmyndarnämnden
Återställ
Kommunala handikapprådet
Återställ
Kommunala pensionärsrådet
Återställ
Revisionen
Återställ
Arvodesberedningen
Återställ
Hjälp oss bli bättre