Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige återupptar det ajournerade sammanträdet den 21 september

Tisdagen den 21 september återupptar kommunfullmäktige det ajournerade sammanträdet från den 9 september. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdagen den 21 september
Klockan 18:00
Lokal Kulturhuset Kajutan

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

Resterande punkter från den 9 september kommer att behandlas under kvällen.

 • Godkännande av planprogram Dalby
 • Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Revidering av VA-plan 2021
 • Förtydligande av text i slamsugningstaxa
 • Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
 • Uppdrag om försäljning av mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
 • Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
 • Avgift för boendestöd
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - Kvartal 1 2021
 • Motion gällande segelfartyget Westkust
 • Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Helena Åström (KD)
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Viktor Simensen (L)
 • Fyllnadsval av ordförande i Stiftelsen Orustbostäder 2019-2022
 • Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre