Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i april

Torsdagen den 15 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 april
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 167.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 71.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 162.2 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Godkännande av årsredovisning 2020 för Orust kommun
 • Revisionsberättelse för år 2020 samt ansvarsfrihet
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Tidigareläggande av investeringsprojekt VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil)
 • Tidigareläggande av investeringsprojekt VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös)
 • Godkännande av planprogram för Henåns centrum
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Svanesund
 • Fyllnadsval av huvudman i Orusts Sparbank 2019-2022
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2020
 • Redovisning av obesvarade motioner 2021
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre