Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i april

Torsdagen den 15 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 april
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Godkännande av årsredovisning 2020 för Orust kommun
 • Revisionsberättelse för år 2020 samt ansvarsfrihet
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Tidigareläggande av investeringsprojekt VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil)
 • Tidigareläggande av investeringsprojekt VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös)
 • Godkännande av planprogram för Henåns centrum
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Svanesund
 • Fyllnadsval av huvudman i Orusts Sparbank 2019-2022
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2020
 • Redovisning av obesvarade motioner 2021
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre