Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i april

Torsdagen den 16 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten men på grund av den rådande situationen uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället.

Tid och plats

Torsdag den 16 april
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men med på gund av den rådande situationen uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2019
 • Revisionsberättelse för år 2019 samt ansvarsfrihet
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 3:81
 • Interpellation om Fyrbodal och brofrågan
 • Antagande av OPF-KL 18 samt tillämpningsanvisningar
 • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2019
 • Fyllnadsval av huvudman för Orusts Sparbank för tiden 2019-2022
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • Motion om resestöd till studenter
 • Motion om kommunal ringlinje i kollektivtrafiken
 • Möjlighet att medverka på sammanträde på distans
 • Redovisning av statstikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4 2019
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2020 samt redovisning av medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre