Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i april

Torsdagen den 11 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 11 april
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

 

Relaterad information

Ärendelista

 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2018
 • Revisionsberättelse för år 2018 samt ansvarsfrihet
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovining för 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Fastställande av reviderad investeringsbudget 2019
 • Antagande av styrdokument Krisberedskap och civilt försvar 2019 samt upphävande av handlingsprogram Trygghet och säkerhet samt Delprogram krisberedskap
 • Ersättares yttranderätt i nämnder
 • Val av representant för kommunen i Inera AB
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4 2018
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfulmäktige
 • Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2019-2022
 • Medborgarförslag om införande av e-petitioner istället för medborgarförslag
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner 2019
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre