Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i augusti

Torsdagen den 19 augusti sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 19 augusti
Klockan 18:00
Lokal Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Allmänhetens frågestund om budgetförslag 2022 - redovisning av frågor och svar
 • Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
 • Godkännande av planprogram för Dalby
 • Revidering av Bestämmelser för ersättning till kommunalt förtroendevalda
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Revidering av VA-plan 2021
 • Förtydligande i text i slamsugningstaxa
 • Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
 • Uppdrag om försäljning av mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
 • Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
 • Avgift för boendestöd
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - Kvartal 1 2021
 • Motin gällande segelfartyget Westkust
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Helena Åström (KD)
 • Avsägelse om uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Viktor Simensen (L)
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre