Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i augusti

Torsdag den 18 augusti sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 18 augusti 2022
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Fyllnadsval till kommunfullmäktiges presidium
 • Allmänhetens frågestund
 • Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144
 • Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1
 • Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1
 • Uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Roger Hansson (S)
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, 2019-2022
 • Fyllnadsval av ersättare i Valberedningsnämnden
 • Fråga om Myckleby skola
 • Fråga om skolskjutsar
 • Interpellation om kontroll av komposter
 • Interpellation om Krossekärr 2:2, Ekobyn
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre