Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i augusti

Torsdagen den 20 augusti sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten men välj gärna att följa sammanträdet via vår Webb-TV istället.

Under rådande situation vädjar vi till eventuella besökare att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning.

Tid och plats

Torsdag den 20 augusti
Klockan 18:00
Ängås skola, aulan

Öppet för allmänheten

Ja, men vi uppmanar dig att istället följa sammanträdet via vår webb-TV.

Om du har ställt en fråga om inriktningsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 kommer du att få ett skriftligt svar skickat till dig efter sammanträdet.

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 för Orust kommun
  • Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för föreningen SSG Mollösund - Anne-Marie Petersson (S)
  • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Kajsa-Karin Andersson (KD)
  • Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2020-08-20 - 2022-12-31
  • Antagande av Ledningsplan krisberedskap
  • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
  • Beslut om markanvisningsavtal, del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
  • Interpellation om kommunens hantering av bygglovsärenden
  • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre