Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i augusti

Torsdagen den 22 augusti sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 22 augusti
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

I samband med behandling av budget 2020 med plan för 2021 och 2022, bjuder kommunfullmäktige in allmänheten till frågestund.

För att du ska få svar på frågor om budgeten, så lämna in din fråga skriftligt senast den 19 augusti. Frågeställaren ska vara på plats för att få sin fråga besvarad. De frågor som ställs direkt på plats kan inte garanteras svar.

Frågor kan ställas via formuläret, Ställ frågor om budget, nedan.

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Antagande av budget 2020 med plan för 2021 och 2022
 • Kommunal borgen för Stiftelsen Orustbostäder
 • Antagande av sotningstaxa 2019
 • Val av 7 nämndemän för tiden 2020-2023
 • Tillägg till avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av Lavön 2:20
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Käringön
 • Interpellation angående ny politikerorganisation
 • Fråga om Myckleby skola
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS
 • Avsägelse av uppdrag i kommunstyrelsen - Ulf Sjölinder (L)
 • Avsägelse av uppdrag i sociala myndighetsnämnden - Ulf Sjölinder (L)
Återställ
Hjälp oss bli bättre