Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i december

Torsdagen den 10 december sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 10 december
Klockan 18:00
Aulan i Ängås skola, Svanesund

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Godkännande av förändring av taxa för färdtjänst
 • Antagande av renhållningstaxa 2021
 • Antagande av nya renhållningsområden vid insamling av hushållsavfall
 • Antagande av taxa för förhyrda platser vid inhägnat område, Tuvesvik
 • Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken
 • Antagande av miljöbalkstaxa 2021
 • Antagande av bygglovstaxa 2021
 • Beslut om påbörjande samt finansiering av arbete med Översiktsplan 2040
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport
  2020-01-01--2020-06-30
 • Godkännande av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 3 2020
 • Antagande av ändringar av kommunstyrelsens reglemente
 • Ändring av reglemente för sociala myndighetsnämnden
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för stiftelsen Orustbostäder samt ordförande och vice ordförande 2021
 • Fyllnadsval av ledamot, tillika vice ordförande, i valnämnden
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre