Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i december

Torsdagen den 10 december sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 10 december
Klockan 18:00
Aulan i Ängås skola, Svanesund

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Godkännande av förändring av taxa för färdtjänst
 • Antagande av renhållningstaxa 2021
 • Antagande av nya renhållningsområden vid insamling av hushållsavfall
 • Antagande av taxa för förhyrda platser vid inhägnat område, Tuvesvik
 • Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken
 • Antagande av miljöbalkstaxa 2021
 • Antagande av bygglovstaxa 2021
 • Beslut om påbörjande samt finansiering av arbete med Översiktsplan 2040
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport
  2020-01-01--2020-06-30
 • Godkännande av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 3 2020
 • Antagande av ändringar av kommunstyrelsens reglemente
 • Ändring av reglemente för sociala myndighetsnämnden
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för stiftelsen Orustbostäder samt ordförande och vice ordförande 2021
 • Fyllnadsval av ledmot, tillika vice ordförande, i valnämnden
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre