Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i december

Torsdagen den 12 december sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 12 december
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet


Relaterad information

Ärendelista

 • Godkännande av budgetjustering
 • Information om styrkort år 2020 för Orust kommun
 • Beslut om upplösning av Anders Karlsson i Vasshagen donationsfond
 • Antagande av Digital agenda - strategi för åren 2019-2024
 • Antagande av Färdtjänstregler
 • Ändrad inriktning av arbetet med konsumentvägledning
 • Antagande av Hamnföreskrifter i Kommunens hamnar
 • Försäljning av före detta Spruthuset i Mollösund
 • Motion om digitalisering av ansökan om/handläggning av bygglov
 • Antagande av taxebestämmelser inom livsmedelskontrollen i enlighet med EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för stiftelsen Orustbostäder samt ordförande och vice ordförande för 2020
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Magnus Lebeck (SD)
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Birgitta Lebeck (SD)
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Magnus Lebeck (SD)
 • Interpellation om FN:s barnkonvention
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre