Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i februari

Torsdagen den 14 februari sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 14 februari
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 162.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 183.5 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Antagande av upphandlingspolicy
 • Antagande av regemente för social myndighetsnämnden
 • Antagande av ändringar av kommunstyrelsens reglemente
 • Kvartal 3 2018 - Godkännande av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS
 • Antagande av Hamn- och båtplatstaxa
 • Godkännande av Fastighets- och lokalstrategi
 • Komplettering och tillägg av avgifter för hyra av sporthallar/idrotts- och samlingslokaler
 • Medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra till kommunens utveckling
 • Val av 1 styrelseledamot och 1 ersättare i Tjörns Måltids AB
 • Val av 1 ledamot i Samordningsförbundet Väst
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare jämte val av ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-2022
 • Val av 1 representant och 1 ersättare till Tolkförmedling Västs förbundsdirektion
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningen
 • Ansökan om fortsatt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
 • Motion gällande skolmåltidspolicy
 • Anmlan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre