Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i juni

Torsdagen den 17 juni sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 17 juni
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Uppföljning och helårsprognos april 2021 Orust kommun
 • Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31
 • Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännnande av Tolkförmedling Västs årsredovisning 2020 samt beviljande av ansvarsfihet för direktionen
 • Redovisning och statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4 (2020)
 • Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
 • E-förslag om padelhall
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
 • E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
 • E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
 • Motion om koldioxidbudget
 • Interpellation om tillsyn av fettavskiljare
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Theodor Helleberg (KD)
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre