Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i juni

Torsdagen den 17 juni sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 17 juni
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Uppföljning och helårsprognos april 2021 Orust kommun
 • Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31
 • Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
 • Redovisning och statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4 (2020)
 • Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
 • E-förslag om padelhall
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
 • E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
 • E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
 • Motion om koldioxidbudget
 • Interpellation om tillsyn av fettavskiljare
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Theodor Helleberg (KD)
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre