Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i juni

Torsdagen den 11 juni sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten men under rådande situation vädjar vi till eventuella besökare att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning.

Tid och plats

Torsdag den 11 juni
Klockan 18:00
Aulan i Ängås skola

Öppet för allmänheten

Ja, men under rådande situation vädjar vi till eventuella besökare att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Uppföljning och helårsprognos april 2020, Orust kommun
 • Revidering av budgetprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget 2021
 • Försäljning av fjärrvärmeverksamheten
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Revidering av sociala omsorgsmyndighetens reglemente
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 1
 • Förslag på lättnad för restauranger att inte betala anmälningsavgift för tillfälligt utökad serveringsyta sommaren 2020
 • Motion om att interpellationer och frågor ska kunna ställas till ordförande i kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges presidium
 • Motion om insynsplatser i nämnder och utskott
 • Motion om inrättande av tjänst som bygglovsrådgivare
 • Ändring av planer för fritidshusområden för möjliggörande av åretruntboende
 • Godkännande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
 • Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 2:81
 • Godkännande av Avtal om anläggningsarrende för sjöbodar och småbåtshamn på Lavön 2:20, Tuvesvik
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre