Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i juni

Torsdagen den 13 juni sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 13 juni
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja och traditionsenligt bjuder vi på jordgubbstårta och kaffe.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 181.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 39.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 206.4 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Utdelning av Folkhälsopriset 2019
 • Revisionen informerar
 • Interpellation om Hällevik Yacht Club
 • Fråga om Orustmodellen i Svanesund
 • Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
 • Godkännande av Uppföljning och helårsprognos april 2019
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Antagande av VA-taxa 2019
 • Revidering av kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp samt antagande av nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i Kungsviken
 • Motion om Hogen och andra industriområden
 • Motion om samverkan med andra kommuner avseende lantmäteritjänster
 • Medborgarförslag om förändring av maten i förskolan
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre