Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i maj

Torsdagen den 20 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 20 maj
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i konsthallen
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik 2:208
 • Revidering av regler för Orust kulturpris
 • Beslut om förvärv av fastigheten Huseby 3:34
 • Beslut om förvärv av fastigheten Glimsås 1:220
 • Revidering och förändring av regler för barnomsorg
 • Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
 • Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom kommunförvaltningen
 • E-förslag om att ta till vara på på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning av elevers skollunch
 • E-förslag om att uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid bränsledepå
 • E-förslag om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna platser)
 • Underrättelse om valbarhetshinder - Håkan Johansson (SD)
 • Allmänhetens frågor om Årsredovisningen 2020 - redovisning av frågor och svar
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre