Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i maj

Torsdagen den 20 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 20 maj
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i konsthallen
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik 2:208
 • Revidering av regler för Orust kulturpris
 • Beslut om förvärv av fastigheten Huseby 3:34
 • Beslut om förvärv av fastigheten Glimsås 1:220
 • Revidering och förändring av regler för barnomsorg
 • Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
 • Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom kommunförvaltningen
 • E-förslag om att ta till vara på på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning av elevers skollunch
 • E-förslag om att uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid bränsledepå
 • E-förslag om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna platser)
 • Underrättelse om valbarhetshinder - Håkan Johansson (SD)
 • Allmänhetens frågor om Årsredovisningen 2020 - redovisning av frågor och svar
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre