Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i maj

Torsdagen den 14 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten men på grund av den rådande situationen uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället.

Tid och plats

Torsdag den 14 maj
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men på grund av den rådande situationen uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 157.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 25.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 162.7 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Information om Coronaviruset, Covid-19
 • Revisionen informerar 2020
 • Försäljning av byggnad belägen på Huseby 1:50 - Sjöbod och brygga 12 i Ellös
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Avgift för kombinerade bil- och båttrailerparkeringar
 • Godkännande av Avtal om anläggningsarrende för sjöbodar och småbåtshamn på Lavön 2:20, Tuvesvik
 • Godkännande av genomförandeavtal och nyttjanderättsavtal för pendelparkeringar i Varekil, Vräland och Svanesund
 • Motion om progressiv förbrukningsavgift VA-taxa
 • Motion om äldres livssituation på Orust - Införa äldresamtal
 • Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 3:81
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre