Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i maj

Torsdagen den 14 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten men på grund av den rådande situationen uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället.

Tid och plats

Torsdag den 14 maj
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men på grund av den rådande situationen uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Information om Coronaviruset, Covid-19
 • Revisionen informerar 2020
 • Försäljning av byggnad belägen på Huseby 1:50 - Sjöbod och brygga 12 i Ellös
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Avgift för kombinerade bil- och båttrailerparkeringar
 • Godkännande av Avtal om anläggningsarrende för sjöbodar och småbåtshamn på Lavön 2:20, Tuvesvik
 • Godkännande av genomförandeavtal och nyttjanderättsavtal för pendelparkeringar i Varekil, Vräland och Svanesund
 • Motion om progressiv förbrukningsavgift VA-taxa
 • Motion om äldres livssituation på Orust - Införa äldresamtal
 • Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 3:81
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre