Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i maj

Torsdagen den 9 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 9 maj
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 172.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 167.5 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Medborgarförslag gällande Allmags folkpark, östra Orust
 • Medborgarförslag om strategi för infrastruktur på Orust
 • Överlåtelse av anläggningsarrende för hamn och sjöbodar, Lavön 2:20
 • Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • Avgifter avseende tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter 2019
 • Upphävande av beslut om att erbjuda friköp av mark till sjöbodar
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten på Rossö
 • Antagande av detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., etapp 1
 • Godkännande av exploateringsavtal för Högeliden 1:23 m.fl. i Henån, etapp 1
 • Motion om bostäder på vatten
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Alexander Arnell
 • Medborgarförslag om förbättringar på Småholmarnas badplats i Henån
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre