Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i mars

Torsdagen den 11 mars sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 11 mars
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Revidering av investeringsbudget 2021
 • Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön 1:128 samt friköp av markområdet inom detaljplan 1421-P13
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Interpellation om bostadsnära inhämtning av förpackningsmaterial - Börje Pettersson (C)
 • Interpellation om Orust politiska organisation - Anders Persson (KD)
 • Interpellation om skolbarns möjlighet att segla med Westkust - Anders Persson (KD)
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om digital signering av interpellationer, motioner och frågor - Anders Persson (KD)
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Avsägelse av uppdrag som huvudman i Orusts Sparbank - Ingemar Johansson (M)
 • Redovisning av Kommunens kvalitet i korthet 2020
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre