Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i mars

Torsdagen den 11 mars sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 11 mars
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Revidering av investeringsbudget 2021
 • Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön 1:128 samt friköp av markområdet inom detaljplan 1421-P13
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Interpellation om bostadsnära inhämtning av förpackningsmaterial - Börje Pettersson (C)
 • Interpellation om Orust politiska organisation - Anders Persson (KD)
 • Interpellation om skolbarns möjlighet att segla med Westkust - Anders Persson (KD)
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om digital signering av interpellationer, motioner och frågor - Anders Persson (KD)
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Avsägelse av uppdrag som huvudman i Orusts Sparbank - Ingemar Johansson (M)
 • Redovisning av Kommunens kvalitet i korthet 2020
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre