Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i mars

Torsdagen den 12 mars sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 12 mars
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

 

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Godkännande av revidering av investeringsbudget 2020
 • Beslut avseende Västvatten
 • Friköp av mark Käringön 1:1, Karingo
 • Antagande av Biblioteksplan
 • Antagande av Regler för allmänpolitisk debatt
 • Antagande av förtydligande i § 4 Färdtjänstregler
 • Medborgarförslag om pendelparkering vid Svanesundsfärjan
 • Interpellation angående Orust kommuns beredskap inför en kris/krigssituation
 • Interpellation om varför miljö- och byggnadsnämnden gått emot och återremitterat så många ärenden
 • Interpellation om Fyrbodal och brofrågan
 • Fyllnadsval av huvudmän för Orusts Sparbank för tiden 2019-2020
 • Fyllnadsval av revisor för kommunens räkenskaper och förvaltning för tiden 2019-2022
 • Motion om riktlinjer för budgetrutiner
 • Motion om villkorat försörjningsstöd
 • Motion om pedagogisk omsorg
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - kvartal 3
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre