Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i november

Torsdagen den 11 november sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 11 november
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Beslut om bildande av kooperativ hyresrättsförening på Orust samt kommunal borgen
 • Personval till styrelsens i Kooperativa hyresrättsföreningen BOrust
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder jämte val av ordförande och vice ordförande 2022
 • Revidering av §§ 5,7 och 20 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
 • Antagande av taxa för ny planavgift
 • Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild VA-anläggning
 • Markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
 • Markanvisning för del av Bön 1:9
 • Beslut om bryggarrende Mollösund 5:398
 • Godkännande av Melleruds kommun som medlem i Samordningsförbundet Väst
 • Interpellation angående kommunens beredskap vid stora regnoväder och behovet av en skyfallsplan - Ragnwi Marcelind (KD)
 • Redovisning av obesvarade Orustförslag 2021 samt Orustförslag besvarade av kommunstyrelsen per den 2021-09-29
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre