Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i november

Torsdagen den 12 november sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten. På mötet är det dags att fastställa budgeten för 2021 med plan för 2022 och 2023.

Det blir ingen webbsändning från fullmäktige den 12 november. Den enda tjänsteperson som får närvara är sekreteraren, detta är på grund av de skärpta råden som gäller i Västra Götaland och att det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Tid och plats

Torsdag den 12 november
Klockan 18:00
Ängås skola, aulan

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Information om Coronaviruset, Covid-19
 • Antagande av budget 2021 med plan för 2022 och 2023
 • Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
  Kommuninvest
 • Köp av fastighet, Svanesund 7:64
 • Köp av fastighet, Dalby 1:9
 • Antagande av timtaxa för planhandläggning
 • Antagande av taxa för framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal
 • Antagande av VA-taxa 2021
 • Antagande av slamsugningstaxa 2021
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2021
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2021
 • Antagande av taxa för parkering på elbilsplatser 2021
 • Höjning av matavgift på särskilt boende och korttidsboende
 • Fyllnadsval av 1 ersättare i överförmyndarnämnden
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Information om sammanträdesplan 2021
 • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre