Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i november

Torsdagen den 14 november sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 14 november
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 183.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 17.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 179 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Antagande av renhållningstaxa 2020
 • Antagande av slamsugningstaxa 2020
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2020
 • Antagande av fjärrvärmetaxa 2020
 • Antagande av taxa för parkeringar 2020
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar 2020 - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Godkännande av avgiftshöjning - matkostnad inom dagverksamheten, äldreomsorgen
 • Motion om seniorboende
 • Motion om anvisning av mark till privata exploatörer för uppförande av kategoriboende liknande "Bovieran" i attraktiva lägen
 • Motion om allmänpolitisk debatt
 • Godkännande av Fördjupad strukturbild av kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 2
 • Antagande av arbetsordning för Kommunala pensionärs- och handikapprådet
 • Anmälan inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre