Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i oktober

Torsdagen den 14 oktober sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

På grund av ett missförstånd har dessvärre felaktig information gått ut till hushållen via nyhetsbladet Orustkommunikén.

Kommunfullmäktige har sitt planerade sammanträde den 14 oktober 2021.

Tid och plats

Torsdag den 14 oktober
Klockan 18:00

Kulturhuset Kajutan

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Presentation av Fyrbodals kommunalförbund
 • Delårsrapport augusti 2021 för Orust kommun
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 • Antagande av övergripande plan mot våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - kvartal 2 2021
 • Utbetalning av partistöd 2022
 • Beslut om planbesked för Varekil 1:19
 • Ändring av sociala myndighetsnämndens reglemente
 • Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder
 • Fyllnadsval av huvudman i Orusts Sparbank 2018-2021
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre