Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i september

Torsdagen den 9 september sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 9 september
Klockan 18:00
Lokal sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Allmänhetens frågestund om budgetförslag 2022 - redovisning av frågor och svar
 • Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
 • Godkännande av planprogram Dalby
 • Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Revidering av VA-plan 2021
 • Förtydligande av text i slamsugningstaxa
 • Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
 • Uppdrag om försäljning av mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
 • Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
 • Avgift för boendestöd
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - Kvartal 1 2021
 • Motion gällande segelfartyget Westkust
 • Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Helena Åström (KD)
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Viktor Simensen (L)
 • Fyllnadsval av ordförande i Stiftelsen Orustbostäder 2019-2022
 • Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre