Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder maj

Torsdag den 12 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 12 maj 2022
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Revisionsberättelse för år 2021 samt ansvarsfrihet
 • Revidering av taxa för parkering
 • Godkännande av av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal
 • Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård
 • Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning
 • Godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden
 • Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2021
 • Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom
 • Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre