Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i april

Onsdagen den 28 april sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 28 april
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2021-06-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Beslut om planbesked Hällevik 1:6 och Hällevik 1:215
 • Beslut om planbesked Glimsås 1:50
 • Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik 2:208
 • Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i konsthallen
 • Revidering av regler för Orust kulturpris
 • Beslut om förvärv av fastigheten Huseby 3:34
 • Godkännande av slutrapport för om- och tillbyggnad Ängsviken
 • Revidering och förändring av regler för barnomsorg
 • Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Upphandling av skolskjuts
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Antagande av Heltidsprojektets slutrapport
 • Förlängningsåren Leader Södra Bohuslän - medfinansiering
 • Godkännande av finansiering till samverkansprojekt mellan sektor lärande och omsorg åren 2021-2023 för att höja andelen elever som får godkända betyg
 • Yttrande angående samråd kring nytt åtgärdsprogram för vatten 2021-2027
 • Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
 • Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom kommunförvaltningen
 • E-förslag om att ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning av elevers skollunch
 • E-förslag om att uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid bränsledepå
 • E-förslag om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna platser)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Information från folkhälsorådet
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre