Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdagen den 25 augusti sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 25 augusti
Klockan 08:15
Årholmen, Henån och Teams

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2021-09-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

  • Förvaltningens information
  • Samrådsyttrande Översiktsplan 2022, Uddevalla kommun
  • Beslut om antagande, detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
  • Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
  • Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
  • E-förslag om gratis bussresor för seniorer
  • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförrättare. Lst dnr 1831-2021
  • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförrättare. Lst dnr 35425-2021
  • Antagande av riktlinje för avyttring av lös egendom
  • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre