Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdagen den 25 augusti sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 25 augusti
Klockan 08:15
Årholmen, Henån och Teams

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2021-09-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

  • Förvaltningens information
  • Samrådsyttrande Översiktsplan 2022, Uddevalla kommun
  • Beslut om antagande, detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
  • Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
  • Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
  • E-förslag om gratis bussresor för seniorer
  • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförrättare. Lst dnr 1831-2021
  • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförrättare. Lst dnr 35425-2021
  • Antagande av riktlinje för avyttring av lös egendom
  • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre