Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdagen den 26 augusti sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 augusti
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Kommunstyrelsen har beslutat att dess sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2020-09-30 med anledning av smittspridningsrisk för Covid-19. Kommunstyrelsen kan komma att förlänga beslutet.

Om sammanträdet


Relaterad information

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om kommunstyrelsens
  arbetsmiljöansvar - Del 1
 • Försäljning av Ålgårds kvarn - bostadshus
  och kvarnbyggnad, del av Ålgård 1:4
 • Försäljning av Fjällmanska huset, del av
  Huseby 1:50
 • Försäljning av flytbrygga Tuvesviks badplats
 • Godkännande av medfinansieringsavtal, GC-väg
  Lövås
 • Servicemätning - Vatten och avlopp 2020
 • Beslut om utbildningsformen Särskild
  utbildning för vuxna (Särvux)
 • Yttrande över regional utvecklingsstrategi för
  Västra Götaland 2021-2030
 • Yttrande över Tolkförmedling Västs budget
  och verksamhetsplan 2021-2023
 • Antagande av Riktlinjer för kravverksamhet
 • Antagande av Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Antagande av Riktlinjer för intern kontroll
 • Tillsättande av dataskyddsombud från den 7september 2020
 • Förslag till åtgärder som syftar till att minska sjukfrånvaro och antalet timavlönade
 • Antagande av Informationssäkerhetspolicy -
  Policy och Förvaltning av
  informationstillgång - Riktlinje
 • Förlängning av överenskommelse om
  samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
 • Remiss: God och nära vård - En reform för
  ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
  2020:19)
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Förlängning av beslut gällande stängda sammanträden för kommunstyrelsen
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre