Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdagen den 26 augusti sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 augusti
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Kommunstyrelsen har beslutat att dess sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2020-09-30 med anledning av smittspridningsrisk för Covid-19. Kommunstyrelsen kan komma att förlänga beslutet.

Om sammanträdet


Relaterad information

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om kommunstyrelsens
  arbetsmiljöansvar - Del 1
 • Försäljning av Ålgårds kvarn - bostadshus
  och kvarnbyggnad, del av Ålgård 1:4
 • Försäljning av Fjällmanska huset, del av
  Huseby 1:50
 • Försäljning av flytbrygga Tuvesviks badplats
 • Godkännande av medfinansieringsavtal, GC-väg
  Lövås
 • Servicemätning - Vatten och avlopp 2020
 • Beslut om utbildningsformen Särskild
  utbildning för vuxna (Särvux)
 • Yttrande över regional utvecklingsstrategi för
  Västra Götaland 2021-2030
 • Yttrande över Tolkförmedling Västs budget
  och verksamhetsplan 2021-2023
 • Antagande av Riktlinjer för kravverksamhet
 • Antagande av Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Antagande av Riktlinjer för intern kontroll
 • Tillsättande av dataskyddsombud från den 7september 2020
 • Förslag till åtgärder som syftar till att minska sjukfrånvaro och antalet timavlönade
 • Antagande av Informationssäkerhetspolicy -
  Policy och Förvaltning av
  informationstillgång - Riktlinje
 • Förlängning av överenskommelse om
  samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
 • Remiss: God och nära vård - En reform för
  ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
  2020:19)
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Förlängning av beslut gällande stängda sammanträden för kommunstyrelsen
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre