Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdagen den 28 augusti sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:45

Tid och plats

Onsdag den 28 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:45

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Upplösning av samfälligheter förvaltade av Nösunds samfällighetsförening
 • Medborgarförslag om förändring av maten i förskolan
 • Medborgarförslag om förbättring på Småholmarnas badplats i Henån
 • Motion om måltidspolicy
 • Antagande av arbetsordning för Kommunala pensionärs- och handikapprådet
 • Tillsättning av dataskyddsombud
 • Merkostnad av Heltid som norm inom sektor omsorg
 • Åtgärder avseende budget 2019 - Sektor omsorg
 • Åtgärder avseende budget 2019 - Sektor lärande
 • Projektplan för Heltid som norm - Sektor lärande
 • Försäljning av sjöbod: Huseby 1:50 sjönära byggnad och brygga 12 - Sektor lärande
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Val av ordinarie ledamot till utskottet för omsorg
 • Val av ersättare till utskottet för samhällsutveckling
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information 
Återställ
Hjälp oss bli bättre