Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdagen den 24 februari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 24 februari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2021-06-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 192.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 13.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 275.7 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Godkännande av verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden
 • Redovisning av Kommunens kvalitet i korthet 2020
 • Revidering av investeringsbudget 2021
 • Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön 1:128 samt friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13
 • Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
 • Beslut om ansökan om köp av mark, Hällevik 2:208
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Beslut om planbesked för Varekil 1:187
 • Remiss angående odlingstillstånd av ostron vid Gullingen, Askeröfjorden (dnr 621-57165-2020)
 • Uppföljning av samverkansavtal 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete
 • Val av 1 representant till kulturpolitiskt nätverk, Fyrbodals kommunalförbund
 • Yttrande över promemoria DS 2020:29, En utvecklad organisation för lokal statlig service
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre