Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdagen den 24 februari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 24 februari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2021-06-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Godkännande av verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden
 • Redovisning av Kommunens kvalitet i korthet 2020
 • Revidering av investeringsbudget 2021
 • Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön 1:128 samt friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13
 • Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
 • Beslut om ansökan om köp av mark, Hällevik 2:208
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Beslut om planbesked för Varekil 1:187
 • Remiss angående odlingstillstånd av ostron vid Gullingen, Askeröfjorden (dnr 621-57165-2020)
 • Uppföljning av samverkansavtal 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete
 • Val av 1 representant till kulturpolitiskt nätverk, Fyrbodals kommunalförbund
 • Yttrande över promemoria DS 2020:29, En utvecklad organisation för lokal statlig service
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre