Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdagen den 26 februari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 februari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja, från och med klockan 08:45 (preliminärt).

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om integrationsarbete
 • Information om samverkan kring dubbelspår Bohusbanan
 • Ansökan om kommunal medfinansiering för installation av bergvärmeanläggning, föreningen Ellösparken
 • Ansökan om kommunalt bidrag till lokalhyra
 • Godkännande av programsamråd för Henån centrum
 • Antagande av nya abonnemangsformer vid insamling av hushållsavfall 2021
 • Godkännande av revidering av investeringsbudget 2020
 • Upphandling av samverkanspart för utredning av trygghetsboende
 • Antagande av Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Antagande av Regler för allmänpolitisk debatt
 • Antagande av förtydligande i § 4 färdtjänstregler
 • Motion om villkorat försörjningsstöd
 • Motion om pedagogisk omsorg
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 (2019)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 (2020)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 7 kap § 19 a Skollagen (2019)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre