Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdagen den 26 februari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 februari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja, från och med klockan 08:45 (preliminärt).

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om integrationsarbete
 • Information om samverkan kring dubbelspår Bohusbanan
 • Ansökan om kommunal medfinansiering för installation av bergvärmeanläggning, föreningen Ellösparken
 • Ansökan om kommunalt bidrag till lokalhyra
 • Godkännande av programsamråd för Henån centrum
 • Antagande av nya abonnemangsformer vid insamling av hushållsavfall 2021
 • Godkännande av revidering av investeringsbudget 2020
 • Upphandling av samverkanspart för utredning av trygghetsboende
 • Antagande av Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Antagande av Regler för allmänpolitisk debatt
 • Antagande av förtydligande i § 4 färdtjänstregler
 • Motion om villkorat försörjningsstöd
 • Motion om pedagogisk omsorg
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 (2019)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 (2020)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 7 kap § 19 a Skollagen (2019)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre