Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdag den 23 februari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 23 februari
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, det öppna mötet börjar kl 08:30.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsens sektorer, miljö och byggnadsnämnden samt politisk verksamhet
 • Revidering av investeringsbudget 2022
 • Rapportering av kommunalt aktivitetsansvar 2021
 • Remissvar – Samråd nytt miljötillstånd Skansverkets avloppsreningsverk Uddevalla
 • Remissvar- Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
 • Samrådsyttrande över avgränsningssamråd för vindkraftspark Västvind
 • Beslut om revidering av regler för skolskjuts
 • Svar på remissförslag om samverkansavtal för naturbruksutbildningar
 • Beslut om markanvisning för del av Tofta 2:31
 • Beslut om upprustningsbidrag 2021 - Bevarande av Ransbergstugan i Kultehamn
 • Beslut om tomträttsupplåtelse av mark, Käringön 1:1
 • Beslut om markköp, Trolltorp 1:5
 • Prövning av begäran av planbesked för Tången 3:8
 • Beslut om antagande av planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra gällande fastigheten Röra-Äng 1:35
 • Beslut om antagande av planändring för detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra, gällande fastighet Svanesund 3:40
 • Beslut om markköp Huseby 1:78
 • Fyllnadsval efter Kia Nordqvist (MP) - utskottet för samhällsutveckling samt kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Fyllnadsval efter Martin Reteike (MP) - utskottet för omsorg
 • Fyllnadsval av 1 ledamot i utskottet för omsorg
 • Inköp av nytt ljudsystem till Årholmen
 • Beslut om bidrag till kompentensutveckling för nämndemän 2022
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Lista över delegerade beslut, kommunstyrelsen 220120-220216
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre