Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdagen den 27 februari sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50.

Tid och plats

Onsdag den 27 februari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Godkännande av uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019 för kommunstyrelsens sektorer
 • Godkännande av tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Henån 1:67, del av 1:19 och 1:306
 • Fastställande av reviderad investeringsbudget för 2019
 • Godkännande av detaljbudget 2019 för politisk verksamhet
 • Antagande av Kompetensförsörjningsplan 2019-2023
 • Beslut om ersättning för friköp av sjöbodar
 • Uppdrag att säga upp alla avtal för båtplatser med ej kommunmedlemmar
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4 2018
 • Användning av statsbidraget "Likvärdig skola"
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Val av ledamöter till arbetsgrupp för Kulturplan 2019-2022
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Presentation av Arbetsmarknadsenhetens verksamheter
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre