Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdagen den 27 februari sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50.

Tid och plats

Onsdag den 27 februari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Godkännande av uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019 för kommunstyrelsens sektorer
 • Godkännande av tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Henån 1:67, del av 1:19 och 1:306
 • Fastställande av reviderad investeringsbudget för 2019
 • Godkännande av detaljbudget 2019 för politisk verksamhet
 • Antagande av Kompetensförsörjningsplan 2019-2023
 • Beslut om ersättning för friköp av sjöbodar
 • Uppdrag att säga upp alla avtal för båtplatser med ej kommunmedlemmar
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4 2018
 • Användning av statsbidraget "Likvärdig skola"
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Val av ledamöter till arbetsgrupp för Kulturplan 2019-2022
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Presentation av Arbetsmarknadsenhetens verksamheter
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre