Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdagen den 29 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 29 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja, från och med klockan 09:00 (preliminärt)

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 469.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 15.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 549.3 kB)

Reservation § 3 SverigedemokraternaPDF (pdf, 83.3 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Ekonomisk rapport sektor omsorg
 • Beslut om att godkänna och anta anbud
  avseende försäkringar från 2020
 • Information om preliminärt ekonomiskt
  resultat för Orust kommun 2019
 • Godkännande av budgetförutsättningar för
  åren 2021-2023
 • Godkännande av årsplan 2020 för planering
  och uppföljning av kommunens ekonomi,
  verksamheter och mål
 • Godkännande av finansrapport december
  2019
 • Motion om riktlinjer för budgetrutiner
 • Godkännande av plan för internkontroll 2020
 • Uppföljning av internkontroll 2019
 • Information från Södra Bohusläns Turism
 • Yttrande: Handlingsplan för suicidprevention
  i Västra Götaland
 • Tillsättande av dataskyddsombud från 1
  februari 2020
 • Beslut avseende Västvatten
 • Medborgarförslag om användningsområde
  för Myckleby skola
 • Åtgärd med anledning av trafiksituationen
  vid bagarevägens förskola
 • Friköp av mark Käringön 1:1, Karingo
 • Antagande av Biblioteksplan
 • Information: Uppdrag om åtgärder för
  markåtkomst
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande
  beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS -
  kvartal 3
 • Åtgärder utifrån granskning av
  biståndsbedömningen inom äldreomsorgen
 • Förändrad beslutsprocess gällande beslut om
  riktlinjer av hjälpmedel
 • Yttrande: samverkan för barns och ungas
  bästa - Överenskommelse mellan Västra
  Götalands kommuner och Västra
  Götalandsregionen
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Beslut efter tillsyn av Orust
  Montessoriförskola
 • Information: Rapportering av anmälan till
  huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/svar från
  skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre