Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Torsdag den 3 januari 2019 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 08:15 för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 3 januari
Klockan 08:15
Plats: Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 08:15

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 108.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 134.7 kB)


Ärendelista

 • Information - Ordning för inkallande av ersättare
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling för perioden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens utskott för omsorg för perioden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens utskott för lärande för perioden 2019-2022
 • Utskottet för omsorg - Förordnande av befattningshavare att besluta om omedelbart omhändertagande när utskottsbeslut inte kan inväntas
 • Val av 1 representant och ordförande samt 1 ersättare i Folkhälsorådet för perioden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och ordförande samt 1 ersättare i Pensionär- och handikapprådet för perioden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbunds styrelse för perioden 2019-2022
 • Val av 1 stämmoombud samt 1 ersättare för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola för perioden 2019-2022
 • Nominering av 1 representant till Fyrbodals infrastrukturberedning för perioden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) Generalförsamling för tiden 2019-2022
 • Nominering av 2 ledamöter till Terra et Mares lokala beslutsgrupp (LAG) södra Bohuslän för perioden 2019-2022
 • Val av 2 representanter till Nordvästsvenska Initiativet
 • Val av 1 ledamot i Fiskekommunernas ledningsgrupp
 • Beviljande av ekonomiskt
  omställningsstöd enligt OPF-KL från januari 2019
 • Ordförandes information
Återställ
Hjälp oss bli bättre