Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Torsdag den 3 januari 2019 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 08:15 för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 3 januari
Klockan 08:15
Plats: Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 08:15

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 108.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 134.7 kB)


Ärendelista

 • Information - Ordning för inkallande av ersättare
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling för perioden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens utskott för omsorg för perioden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens utskott för lärande för perioden 2019-2022
 • Utskottet för omsorg - Förordnande av befattningshavare att besluta om omedelbart omhändertagande när utskottsbeslut inte kan inväntas
 • Val av 1 representant och ordförande samt 1 ersättare i Folkhälsorådet för perioden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och ordförande samt 1 ersättare i Pensionär- och handikapprådet för perioden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbunds styrelse för perioden 2019-2022
 • Val av 1 stämmoombud samt 1 ersättare för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola för perioden 2019-2022
 • Nominering av 1 representant till Fyrbodals infrastrukturberedning för perioden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) Generalförsamling för tiden 2019-2022
 • Nominering av 2 ledamöter till Terra et Mares lokala beslutsgrupp (LAG) södra Bohuslän för perioden 2019-2022
 • Val av 2 representanter till Nordvästsvenska Initiativet
 • Val av 1 ledamot i Fiskekommunernas ledningsgrupp
 • Beviljande av ekonomiskt
  omställningsstöd enligt OPF-KL från januari 2019
 • Ordförandes information
Återställ
Hjälp oss bli bättre