Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdagen den 30 januari sammanträder Kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50

Tid och plats

Onsdag den 30 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 210.6 kB)

Handlingar s. 1-154PDF (pdf, 7.9 MB)

Handlingar s. 155-309PDF (pdf, 7.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 213.8 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om preliminärt ekonomiskt resultat 2018
 • Budgetförutsättningar för 2020-2022
 • Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019 för kommunstyrelsens sektorer
 • Godkännande av årsplan 2019 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamhet och mål
 • Godkännande av finansrapport per december 2018
 • Beslut om att upphöra med telematik i kommunens fordon och med anledning av det förändra riktlinjerna för fordonshantering
 • Uppföljning av internkontroll 2018
 • Godkännande av internkontrollplan för 2019
 • Antagande av ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp
 • Antagande av reglemente för sociala myndighetsnämnden
 • Antagande av ändringar av reglemente för kommunstyrelsen
 • Antagande av ändringar av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Kvartal 3 2018 - Godkännande av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2019
 • Komplettering och tillägg av avgifter för hyra av sporthallar/idrotts- och samlingslokaler
 • Godkännande av Fastighets- och lokalstrategi
 • Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • Svar till kommunrevisionen angående uppföljande granskning för 2018
 • Deltagande i "Totalförsvarsövning 2020"
 • Utseende av biträdande säkerhetsskyddschef, signalskyddschef samt biträdande signalskyddschef
 • Godkännande av nytt avtal med Västra Götalandsregionen avseende ungdomsmottagning
 • Godkännande av tillägg i Strategisk lokalplanering sektor omsorg 2018-2028
 • Bidragsansökan från Orust ridklubb
 • Godkännande av tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Henån 1:412 och del av 1:306
 • Godkännande av Riktlinjer för lokalvård
 • Rapport - servicemätning Bibliotek 2018
 • Rapport - Servicemätning Kulturaktiviteter 2018
 • Rapport - Servicemätning Räddningstjänst 2018
 • Information - Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2018)
 • Information - Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre