Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdag den 29 juni sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 29 juni
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är öppet från allmänheten från och med ärende nummer 2.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1
 • Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144
 • Beslut om inbjudan till markanvisning för Östra Dalby
 • Upprättande av detaljplan inom fastigheten Henån 1:306 m.fl.
 • Information om skyltning i samband med valet
 • BP 3. Genomförande av nybyggnation Ellös förskola
 • Information med anledning av kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
 • Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Finansrapport april 2022
 • Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagningen
 • Förlängd rekommendation kunskapsstyrning i socialtjänst
 • Beslut om Ängås Generationspark
 • Besvarande av Orustförslag - satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust
 • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre