Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i maj

Onsdagen den 26 maj sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 maj
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2021-06-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information från Leader Södra Bohuslän
 • Information om arbetsmiljöläget i Orust kommun
 • Uppföljning och helårsprognos april 2021 Orust kommun
 • Finansrapport april 2021
 • Uppdrag om framtagande av friluftsplan
 • Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31
 • Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
 • Prövning av begäran om upprättande av detaljplan för delar av Hällevik 1:6 och Hällevik 1:215
 • Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040 samt val av ledamöter och ersättare till styrgruppen
 • Genomförande av utbyte av värmepanna på Ängås skola
 • Förändring av delegeringsordning för kommunstyrelsen, SU 102 samt SU 107
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
 • Ansökan om att starta en intraprenad på Kaprifolgårdens särskilda boende 2022
 • Ansökan om att starta en intraprenad på Strandgårdens särskilda boende 2022
 • Köp av tjänst- Kurator Ungdomsmottagning
 • Antagande av äldreomsorgsplan
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4 (2020)
 • Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Tegneby och Ellös
 • E-förslag om gång och cykelväg mellan väg 160 och Svanvik och Varekil
 • E-förslag om att säkra Färjevägen i Svanesund
 • E-förslag om cykelväg mellan samhällena Mollösund, Hälleviksstrand, Stocken och Ellös
 • E-förslag om cykelvägar
 • E-förslag om att bredda vägen mellan Svanesund och Varekil
 • E-förslag om GC-väg Färjevägen i Svanesund
 • E-förslag om kulturskola/kulturhus i Båtbyggargymnasiets lokaler i Henån
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
 • E-förslag om padelhall
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
 • E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
 • E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
 • Motion om koldioxidbudget
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre